Yêu cầu Tuấn “khỉ“ bồi thường 40 triệu đồng b.ắ.n c.h.ế.t bò

  Cùng thời điểm Tuấn ‘khỉ’ làm 5 người thư.ơ.ng von.g, 1 con bò cũng bị tr.ú.ng và chủ con bò yêu cầu bồi thường.

  Tuấn khỉ vừa bị yêu cầu bồi thường 40 triệu

  Tuấn khỉ vừa bị yêu cầu bồi thường 40 triệu

  create

  TÂN CHÂU / tienphong.vn

  Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/yeu-cau-tuan-khi-boi-thuong-40-trieu-dong-ban-chet-bo-1523896.tpo