Mức xử phạt lỗi xe không gương chiếu hậu mới nhất năm 2020

  Mức xử phạt không gương đối với xe máy là từ 100.000 đến 200.000 đồng. Đây là mức phạt cao hơn so với quy định cũ (80.000 - 100.000 đồng).

  Loading...

  Mức xử phạt lỗi xe không gương chiếu hậu mới nhất năm 2020

  Mức xử phạt lỗi xe không gương chiếu hậu mới nhất năm 2020

  Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với xe mô tô, xe gắn máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng.

  Mức phạt không gương đối với xe máy là từ 100.000 đến 200.000 đồng. Đây là mức phạt cao hơn so với quy định cũ (80.000 - 100.000 đồng).

  Người điều khiển xe máy thiếu gương bên phải sẽ không bị phạt.

  Trường hợp xe máy có đầy đủ gương nhưng gương không có tác dụng cũng bị xử phạt.

  Với mỗi xe máy không có gương, người vi phạm nộp phạt trực tieeos không phải ra kho bạc, người xử phạt không phải lập biên bản nhưng phải xé biên lai trao cho người vi phạm.

  https://thoidai.com.vn/muc-xu-phat-loi-xe-khong-guong-chieu-hau-moi-nhat-nam-2020-100370.html

  create

  Cường Phạm / thoidai.com.vn

  Nguồn: https://thoidai.com.vn/muc-xu-phat-loi-xe-khong-guong-chieu-hau-moi-nhat-nam-2020-100370.htmlxe-khong-guong-chieu-hau-moi-nhat-nam-2020.html

  Loading...
  Loading...